Wdrożenia, Szkolenia i Wsparcie techniczne

Wdrożenia, Szkolenia i Wsparcie techniczne
Wdrożenia, Szkolenia i Wsparcie techniczne
Wdrożenia, Szkolenia i Wsparcie techniczne
Wdrożenia, Szkolenia i Wsparcie techniczne
Wdrożenia, Szkolenia i Wsparcie techniczne

Profesjonalne wdrożenie umożliwia optymalne wykorzystanie zakupionego oprogramowania.

Instalacja i konfiguracja oprogramowania jest wykonywana przez doświadczonych specjalistów firmy Integra Software i obejmuje serwer oraz stanowiska komputerowe. Podczas wdrożenia konfigurowane są różne moduły programu m.in Terminarz, Serwis, Sprzedaż, Magazyn, Kasa/Bank. Ustawiane są także indywidualne parametry dla kartotek pojazdów, kontrahentów, towarów, grup cenowych, stawek rbh, wydruków, prowizji, skrótów klawiaturowych, które dostosowują program do specyfiki danej firmy.
Modułowa budowa i szeroki zakres konfiguracji, pozwala używać program zarówno w małych firmach jak i w dużych kompleksach motoryzacyjnych.

 

Przeniesienie (migracja) danych z poprzednio używanego programu pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy z nowym programem. Taka migracja obejmuje kartoteki kontrahentów, towarów, pojazdów i oszczędza wiele czasu w porównaniu do ręcznego przepisania w/w danych. Podczas migracji przenoszone są także stany magazynowe towarów, po czym następuje weryfikacja wartości magazynu zarówno w starym jak w nowym programie. Opcjonalnie można zamówić migrację dok. sprzedaży oraz zleceń napraw ze starego programu, tak aby te dane były dostępne na listach dokumentów archiwalnych w nowym programie.

 

Szkolenia z podstawowej obsługi programu pozwalają szybko rozpocząć pracę z nowym programem i zapewniają o wiele lepsze wykorzystanie zakupionego oprogramowania w codziennej pracy serwisu. Szkolenia prowadzone są indywidualnie dla każdego użytkownika programu i polegają na tym, że początkowo szkoleniowiec przedstawia daną funkcję np. wystawienie faktury VAT, a następnie uczestnik szkolenia powtarza ją kilkakrotnie pracując bezpośrednio z programem. Po szkoleniu sprawdzana jest znajomość obsługi programu a także przesyłane są pomagające utrwalić wiedzę materiały pomocnicze w postaci filmów instruktażowych i krótkich instrukcji obsługi.

 

Dodatkowe szkolenia uzupełniające oferowane są głównie dla zaawansowanych użytkowników programu. Umożliwiają one szersze wykorzystanie zaawansowanych funkcji oraz zapoznanie się z możliwościami nowych wersji oprogramowania. Szkolenia prowadzone są indywidualnie (online) oraz grupowo. Podczas takich zajęć uczestnicy mają możliwość praktycznej pracy z programem na komputerach szkoleniowych.

 

Portal www Integra Support z praktycznymi poradami dot. obsługi programu zawiera informacje dot. często zgłaszanych zagadnień przez klientów korzystających z Hotline. Takie porady przygotowywane są w formie wiadomości wysyłanych do firm posiadających aktualny abonament na aktualizację lub wsparcie techniczne i dotyczą m.in. porządkowania kartotek towarów i kontrahentów, optymalnych ustawień czytnika dowodów rej., wystawiania kompensat oraz funkcji w nowych wersjach programu.

Integra Software posiada nowoczesne zaplecze techniczne pozwalające szybko i sprawnie wdrażać oraz profesjonalnie obsługiwać klientów w zakresie serwisu oferowanego oprogramowania. W/w zaplecze to m.in: nowoczesna telefonia systemowa, światłowodowe łącza internetowe, systemy do zdalnej pomocy, etc.

Wdrożenie/Szkolenie z systemu Integra Truck 7 – Wałbrzych

Wdrożenie/Szkolenie z systemu Integra Truck 7 – Wałbrzych

Dnia 09 grudnia 2008 w siedzibie firmy EnergiaPro GRUPATAURON S.A. w Wałbrzychu odbyło się wdrożenie systemu Integra Truck 7 oraz szkolenie pracowników z obsługi programu.

W okresie przed wdrożeniowym wykonano zdalną instalację oraz konfigurację sieciową systemu Integra Truck 7 na 9 stanowiskach. 

Czytaj więcej...

Wdrożenie Integra Web Katalog w firmie Auto Partner S.A.

Wdrożenie Integra Web Katalog w firmie Auto Partner S.A.

Zarząd firmy Auto Partner podjął decyzję o wdrożeniu rozwiązania firmy Integra Software - Integra Web Katalog. System został wybrany ze względu na to, iż wyróżniał się najbardziej zaawansowaną technologią. Integra Web Katalog zapewnia poprzez przeglądarkę internetową szybkie i sprawne wyszukiwanie, oraz zamawianie części zamiennych.

 

Czytaj więcej...

Wdrożenie Integra Web Katalog w firmie Auto Georg

Wdrożenie Integra Web Katalog w firmie Auto Georg

W grudniu 2007 roku wybrano, oraz wdrożono rozwiązanie firmy Integra Software: Integra Web Katalog. Wdrożenie tego systemu znacznie skróciło czas pracy przedstawicieli handlowych. Auto Georg rekomenduje rozwiązanie Integra Web katalog jako sprawny i poprawiający pracę system.

Czytaj więcej...

Wdrożenie systemu Integra w firmie POLCAR

Wdrożenie systemu Integra w firmie POLCAR

W dniach 9 i 10 października 2007 roku przeprowadzono wdrożenie oraz kompleksowe szkolenie z zakresu obsługi programu, które odbyło się w siedzibie firmy Polcar w Poczesnej k/Częstochowy. Pierwszym krokiem była migracja bazy danych według wcześniej ustalonego formatu.

Czytaj więcej...

Wdrożenie w RTC i Euro Truck

Wdrożenie w RTC i Euro Truck

W dniach 12-13 czerwca 2007 roku odbyło się wdrożenie, oraz szkolenie oprogramowania Integra Software wersji 5.4 Pro w siedzibie firmy RTC sp. z o.o. w Mrokowie pod Warszawą.
Okres przed wdrożeniowy został wykorzystany do instalacji i konfiguracji sieciowej programu Integra Pro na 8 stanowiskach w firmie Euro Truck i 4 stanowiskach w firmie RTC.

Czytaj więcej...

Wdrożenie w firmie BS WARAS

Wdrożenie w firmie BS WARAS

Dnia 23 kwietnia 2007 w siedzibie firmy Waras Service w Rumii, przeprowadzono wdrożenie na 5 stanowiskach komputerowych. Przed bezpośrednim wdrożeniem programu, przeprowadzono migrację bazy danych, ze starego systemu do nowego rozwiązania. Firma Integra Software, przystosowała stanowiska komputerowe do instalacji oprogramowania, oraz zainstalowała serwer bazy danych.

Czytaj więcej...

UWAGA! Ten serwis używa technologii cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem